DPP – Dohoda o provedení práce 2014

Dohoda o provedení práce 2014

Dohoda o provedení práce patří společně s pracovním poměrem a dohodou o pracovní činnosti ke tře možnostem pracovněprávních vztahů.

Rozsah dohody o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení dohody o provedení práce musí obdržet zaměstnanec.

Zdravotní a sociální pojištění u DPP

Do konce roku 2011 platilo, že se z dohody o provedení práce zdravotní ani sociální pojištění neplatí. Od 1.1.2012 však došlo ke změně a pojištění se neplatí pouze, pokud výdělek v daném měsíci přesáhne částku 10.000 Kč. V potaz se bere dohoda o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Budete-li mít dvě dohody po 9.000 Kč u dvou zaměstnavatelů, pojištění odvádět nebudete. V případě dvou dohod u jednoho zaměstnavatele se částky pro potřeby zdravotního pojištění nesčítají, pro sociální pojištění však ano.

Další informace o dohodě o provedení práce naleznete v §§ 74 – 77 zákoníku práce.