PojištěníOSVČ.cz

Základní informace o podnikání v ČR

Základní informace o podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Podrobnější informace získáte po kliknutí na odkazy v textu.

Výkonem samostatné výdělečné činnosti je:

  • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona
  • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona
  • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost
  • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů

Živnosti dělíme na volnéřemeslnévázané a koncesované.

Rozdělení samostatné výdělečné činnosti na hlavní a vedlejší

Od 1. 1. 2004 rozdělujeme samostatnou výdělečnou činnost na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Zaměstnání

Zaměstnance nemusíme zaměstnávat pouze v rámci pracovního poměru, ale také na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Daně OSVČ

Místo sledování výdajů, můžeme použív výdajové pausály. Daně si snížíme také díky slevě na poplatníkadaňovému bonusu na dítě nebo slevě na dani na manželku.
Termín podání daňového přiznání bývá na konci března. Kdy platíme zálohy na daň z příjmů?
Jsme-li plátci DPH, musíme si hlídat registr plátců DPH, ale také sazby DPH. Někdy musíme platit také silniční daň.